Bezpieczne środowisko edukacyjne: nowe wymiary bezpieczeństwa

Państwowa Służba Jakości Edukacji opracowała zalecenia, które pomogą dyrektorowi szkoły zorganizować bezpieczne środowisko edukacyjne w formach nauczania bezpośredniego, zdalnego i mieszanego, a także skuteczniej zmieniać formaty w zależności od sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. W konfliktach zbrojnych kwestia zachowania instytucji edukacyjnych jako bezpiecznej przestrzeni jest niezwykle dotkliwa. W 2015 r. ONZ opracowała Deklarację o bezpieczeństwie w szkole, którą do 2022 r. podpisało 109 krajów, nie