„Biden” – bezpieczne mieszkanie socjalne

Od początku wojny stało się oczywiste, że na Ukrainie jest niewiele wiarygodnych schronów. Duża część z nich nie jest wyposażona w wyjścia ewakuacyjne oraz nie ma dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacji, odpowiedniego oświetlenia i dostępu do sieci komunikacyjnych. Wiele schronów nie nadaje się do przechowywania żywności i nie jest w stanie ochronić ludności w przypadku użycia broni masowego rażenia.

W części istniejącej niedokończonej zabudowy projekty nie przewidują również wiat lub lokali, które mogłyby odpowiednio spełniać wymagania do takich celów. Termin „sklep bombowy”, który jest często używany, nie istnieje w ustawodawstwie ukraińskim. Zamiast tego używane są „struktury obronne” i „struktury podwójnego przeznaczenia”.

Dlatego Rada Najwyższa poparła projekt ustawy nr 7398, która przewiduje obowiązkową obecność schronów przeciwbombowych podczas budowy nowych budynków.

Został opracowany z myślą o wprowadzeniu dodatkowych środków w zakresie prac budowlanych związanych z ochroną ludności przed wybuchami, falami uderzeniowymi, uszkodzeniami przez niebezpieczne substancje chemiczne, radioaktywne i biologicznie niebezpieczne.

Innowacje będą musiały być uwzględnione w regionalnej i lokalnej dokumentacji urbanistycznej w części poświęconej bezpieczeństwu i schronieniu. Wymóg będzie dotyczył również złożonych programów odbudowy terytoriów.

Planowanie szkół, przedszkoli, szpitali, sklepów, restauracji, typowych budynków użyteczności publicznej z nowoczesnymi schronami przeciwbombowymi znajdzie odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej ponownego wykorzystania – z ekspercką oceną ich wysokiej jakości i niezawodności.

Stowarzyszenie Nauki i Edukacji Ukrainy jest zaangażowane w rozwój i realizację schronisk. Wdrażanie budownictwa społecznego to w szczególności mieszkania dla nauczycieli i naukowców, dlatego aby zrealizować nasz cel, łączymy siły, aby tworzyć bezpieczne i komfortowe mieszkania. Tak więc obecnie podpisano memorandum o współpracy między: „Międzynarodowym Funduszem Budowlanym „Ukraina”, „Stowarzyszeniem Nauki i Edukacji Ukrainy”, „BF Odbudowy i Rozwoju Ukrainy”, „Mieszkań Ukraina”, „Państwowy Fundusz na rzecz Promocja budownictwa młodzieżowego”. Konsolidacja sfer nauki, biznesu, funduszy specjalnych – ważny etap odbudowy Ukrainy – powiedział Andrij Stańko, członek zarządu „Stowarzyszenia Nauki i Edukacji Ukrainy”.

Projektując schrony warto ocenić światowe doświadczenia. Po przeanalizowaniu wspomnianych kwestii możemy stwierdzić, że w różnych krajach obowiązują następujące warunki: dozwolone jest wykorzystanie schronów do innych celów, na przykład jako magazyn, ale na żądanie władz musi to zostać wprowadzone w życie. Schron musi wytrzymać wybuch, odłamki broni konwencjonalnej, a także zapewniać ochronę przed bronią chemiczną i biologiczną. Schroniska muszą być odpowiednie na pobyt 3 dni. Pomieszczenia muszą być wyposażone w wodę, toalety, wentylację i ogrzewanie. Wymagania techniczne dla obiektów chronionych są regularnie aktualizowane. Doświadczenia większości krajów wskazują na konieczność i celowość korzystania ze schronów w czasie pokoju. Należy na to położyć nacisk również na Ukrainie, aby zracjonalizować koszty budowy i eksploatacji.

Projekt „Biden” wykorzystuje technologię monolitycznej konstrukcji fundamentów i piwnic jako tymczasowego schronienia dla ludzi podczas działań wojennych, klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka. Podczas budowy naziemnej części domu stosuje się efektywną technologię budownictwa mieszkaniowego w Ameryce Północnej o wysokich wskaźnikach opłacalności ekonomicznej, efektywności energetycznej, przyjazności dla środowiska, zdrowego mieszkania. Budynek podzielony jest na 8 (osiem) części z osobnymi wejściami do pomieszczeń mieszkalnych i technicznych. Włączenie schronu do projektu nastąpiło jeszcze przed intencjami Rady Najwyższej na poziomie legislacyjnym, aby zobowiązać deweloperów do zapewnienia schronów nowym budynkom. Za podstawę uznano potrzebę skorzystania ze schronienia w projekcie „Biden”. Specjaliści Międzynarodowego Funduszu Budowlanego „Ukraina” przy wsparciu Akademii Budownictwa Ukrainy podkreślali, że obecność schronienia w budynkach podczas ostrzału artyleryjskiego, ostrzału rakietowego czy ostrzału z broni strzeleckiej jest gwarantem zachowania życia i zdrowia ludzi.

Akademik Akademii Budownictwa Ukrainy, dyrektor Narodowego Centrum Technicznego ABU Pereginiec Iwan Iwanowicz potwierdza pilną potrzebę schronów.

Zadaszenie żelbetowe projektu „Biden” to monolityczna konstrukcja żelbetowa podłogi, ścian i żelbetowego pokrycia monolitycznego części piwnicznej domu, która jest w 80% zatopiona poniżej poziomu gruntu. Pozwala to w jak największym stopniu chronić konstrukcje piwnic przed falami uderzeniowymi lub pęknięciami. Ważnym parametrem wysokiej jakości schronu jest również obecność dodatkowego wyjścia, aby nie wpaść w pułapkę z gruzu konstrukcji budowlanych.

Na poziomie mieszkalnym wykończenie piwnicy: bezszwowe wykładziny polimerowe; wysokiej jakości materiały do ​​malowania ścian i sufitu, ceramiczne panele grzewcze z cyfrową regulacją trybów temperatury, oświetlenie LED, możliwość zamontowania łazienek.

W czasie pokoju lokal może służyć jako biuro, siłownia, garderoba, magazyn żywności itp.

Wejście do schronu z własnej działki to element zwiększonego komfortu i indywidualności mieszkania.

Wszystkie osiem pomieszczeń piwnicznych domu jest wyposażonych w rekuperatory systemu wentylacji, gaśnice, siekiery oraz lampy akumulatorowe o długiej żywotności.

Wojna wdarła się w nasze życie, zagrożenia stały się realne, takie jak bitwy uliczne, wyrzutnie rakiet, samoloty wojskowe, ostrzał artyleryjski.

Stało się oczywiste, że reforma tej sfery budownictwa jest jednym z najpilniejszych zadań stojących przed Ukrainą.

Konieczne jest budowanie jakościowo i bezpiecznie oraz ulepszanie techniczne i zwiększanie liczby schronów.

Członek zarządu „Stowarzyszenia Nauki i Edukacji Ukrainy” Stanko Andriy, „ASEU”