„Biden” – bezpieczne mieszkanie socjalne

Od początku wojny stało się oczywiste, że na Ukrainie jest niewiele wiarygodnych schronów. Duża część z nich nie jest wyposażona w wyjścia ewakuacyjne oraz nie ma dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacji, odpowiedniego oświetlenia i dostępu do sieci komunikacyjnych. Wiele schronów nie nadaje się do przechowywania żywności i nie jest w stanie ochronić ludności w przypadku użycia broni masowego rażenia. W części istniejącej