Bezpieczne środowisko edukacyjne: nowe wymiary bezpieczeństwa

Państwowa Służba Jakości Edukacji opracowała zalecenia, które pomogą dyrektorowi szkoły zorganizować bezpieczne środowisko edukacyjne w formach nauczania bezpośredniego, zdalnego i mieszanego, a także skuteczniej zmieniać formaty w zależności od sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. W konfliktach zbrojnych kwestia zachowania instytucji edukacyjnych jako bezpiecznej przestrzeni jest niezwykle dotkliwa. W 2015 r. ONZ opracowała Deklarację o bezpieczeństwie w szkole, którą do 2022 r. podpisało 109 krajów, nie

„Biden” – bezpieczne mieszkanie socjalne

Od początku wojny stało się oczywiste, że na Ukrainie jest niewiele wiarygodnych schronów. Duża część z nich nie jest wyposażona w wyjścia ewakuacyjne oraz nie ma dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacji, odpowiedniego oświetlenia i dostępu do sieci komunikacyjnych. Wiele schronów nie nadaje się do przechowywania żywności i nie jest w stanie ochronić ludności w przypadku użycia broni masowego rażenia. W części istniejącej

Wysokiej jakości rekonstrukcja Ukrainy ma być! Projekt „Biden”

Od pomysłów do teorii, od teorii do praktyki! W ramach koncepcji opracowania projektów rozwoju terytoriów zjednoczonych społeczności terytorialnych i miejskich oraz odbudowy Ukrainy, dzięki ścisłej współpracy wolontariuszy, naukowców, projektantów, firm budowlanych, budowy socjalnych, bezpiecznych, stałych mieszkań, gdzie nasi obrońcy i naukowcy mogą mieszkać razem z rodzinami, które straciły domy w wyniku militarnej agresji Rosji. Równoległe procesy wszystkich powiązań: przygotowanie dokumentacji działek, elementy prawne, dokumentacja