DRODZY KOLEDZY!

My, Organizacja Publiczna „Stowarzyszenie Edukacji i Nauki Ukrainy”, prosimy o pomoc. W wyniku militarnej agresji Federacji Rosyjskiej ucierpiała cała branża edukacyjna.

Uczniowie, studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, nauczyciele, profesorowie potrzebują wsparcia i pomocy.

Szkody spowodowane atakiem Rosji

Jak możesz pomóc?

Komu pomagamy?

- Instytucje edukacyjne

W wyniku agresji rosyjskiej ponad 2000 placówek edukacyjnych zostało uszkodzonych, 125 zostało całkowicie zniszczonych.

- Osoby poszukujące edukacji

Dziesiątki tysięcy uczniów i studentów są zmuszeni do wyjazdu do innych krajów lub porzucenia studiów z powodu zniszczonych instytucji edukacyjnych, a także z powodu utraty własnego mieszkania.

- Nauczyciele i Wykładowcy

Tysiące pedagogów straciło pracę. Dochody zniknęły lub znacznie spadły.

Dane do przelewu

Ukraińska gospodarka straciła już 10 miliardów dolarów na popycie konsumenckim, biorąc pod uwagę miliony uchodźców.

Pomimo trudności spowodowanych przez Rosję, Ukraina powstrzymuje się i pokonuje wroga znacznie większego od siebie. Pokazaliśmy światu odporność Ukrainy, odwagę żołnierzy i jedność narodową w walce z wrogiem. Jednak w warunkach wojny cierpi ludność cywilna, infrastruktura, a co najgorsze – dzieci. I to właśnie dzieci potrzebują znacznego wsparcia i uwagi.

Obecnie w wielu regionach Ukrainy proces edukacyjny jest wznawiany w formie nauczania na odległość lub w formie mieszanej. Wielu edukatorów (nauczycieli) stanęło jednak przed faktem, że nie mają środków na przeprowadzenie procesu edukacyjnego.

Oprócz zapewnienia procesu edukacyjnego nasza organizacja pozarządowa poszukuje również mieszkań dla czasowo przesiedlonych nauczycieli ze strefy działań wojennych, a także rodziców z dziećmi.

Jak możesz pomóc?

POTRZEBUJEMY

- Środki techniczne

do zdalnego wznawiania procesu edukacyjnego z nowych lokalizacji tymczasowych tj.: serwery, komputery PC, laptopy, sprzęt sieciowy, w szczególności routery, drukarki, akcesoria, projektory do organizowania szkoleń face-to-face w nowych lokalizacjach

- Mieszkanie i finanse

Znalezienie i zapewnienie edukatorom i naukowcom tymczasowych mieszkań w bezpieczniejszych regionach Ukrainy. Również pomoc finansowa dla wychowawców i naukowców, którzy stracili mieszkanie.

- Programy edukacyjne

Adaptacja istniejących i tworzenie nowych programów edukacyjnych z uwzględnieniem nowych wyzwań, opartych na zrozumieniu potrzeby odbudowy Ukrainy;

Dane do przelewu