Документи для вступу в магістратуру в 2023 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до закладів вищої освіти, у 2023 році вступники в магістратуру подають заяви тільки в електронній формі.

Виняток становлять особи, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет вступника:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Незалежно від форми подання заяви, вступнику в магістратуру необхідно мати обовʼязкові для вступу документи.

Копії зазначених нижче документів можуть завантажуватись до електронного кабінету вступника під час подання заяви до закладу освіти та мають подаватись до приймальної комісії у випадку зарахування на навчання.

Документи, необхідні для вступу на магістра

 • Документ, що посвідчує особу.
 • Екзаменаційний листок, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ.
 • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 • Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 • Документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.
 • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см (до 1 Мб у форматі jpg).

Заклади вищої освіти у своїх правилах прийому можуть встановити додатковий перелік документів, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військовооблікового документа, засвідчує за оригіналами приймальна комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Джерело: osvita.ua