Головні досягнення мон у сфері європейської інтеграції у 2022 році

Військова агресія рф відкрила нове вікно можливостей для прискорення інтеграції України у природне цивілізаційне середовище – до європейської сім’ї. 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС та відзначила високий рівень секторальної інтеграції українських освіти і науки. 

Упродовж 2022 року:

 • МОН забезпечило заповнення опитувальника Європейської комісії для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС (сфери освіти і науки);
 • Україна приєдналася до Європейської організації публічного права – міжнародної організації, метою якої є поширення знань у галузі публічного права та просування європейських цінностей через публічне право;
 • Україна стала 39-м повноправним членом Асоціації COST;
 • затверджено національний план щодо відкритої науки, що відповідає найкращим практикам країн ЄС;
 • Уряд затвердив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та операційний план з її реалізації на 2022-2024 роки;
 • виконано 40% індикаторів Дорожньої карти інтеграції науково-інноваційної системи до Європейського дослідницького простору;
 • забезпечено участь українських організацій, установ, студентів та викладачів в новому циклі програми Європейського Союзу з освіти, навчання, молоді та спорту Еразмус+;
 • розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про освіту дорослих»;
 • підписано угоду про продовження реалізації проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» за підтримки ЄС та Фінляндії у 2023 році;
 • ратифіковано Фінансову угоду «Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні» щодо залучення 58 млн євро від Європейського інвестиційного банку для розбудови мережі Центрів професійної досконалості, а також 8,5 млн євро для розвитку професійної освіти від Інвестиційної платформи сусідства ЄС;
 • ратифіковано Угоду про участь України в програмах ЄС «Горизонт Європа» та «Євратом», що забезпечило доступ українських учених та інноваторів до фінансових ресурсів програм та в довгостроковій перспективі сприятиме активній інтеграції України до Європейського дослідницького простору;
 • підписано додаткову угоду про продовження на 3 роки Угоди «ЕU4Sкіlls: Кращі навички для сучасної України» (в частині проєкту «ЕU4Sкіlls: модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні», імплементацію якого нині відкладено через бойові дії);
 • підписано угоду між Урядом України та Європейською комісією про фінансування реконструкції та відновлення шкіл, зокрема на звільнених від окупації територіях, у розмірі 66 млн євро. Це друга частина пакету допомоги Єврокомісії загальним розміром у 100 млн євро, першу частину обсягом у 34 млн євро було виділено раніше через міжнародні гуманітарні організації.

У 2023 році ми плануємо зберегти євроінтеграційний поступ та забезпечити імплементацію європейських принципів, підходів та практик в освітній та науковій сферах.

Джерело: mon.gov.ua