Історія України: перелік дат для підготовки до ЗНО/НМТ

У 2024 році історія України є обов’язковим предметом НМТ, тобто усі учасники мультитесту, які планують вступати до закладів вищої освіти, мають виконати завдання цього предметного блока.

Під час іспиту з історії України будуть перевірятись знання вступників за хронологічний період з XVI століття і до сучасних подій.

Завдання з історії України обовʼязково передбачають перевірку знання найважливіших дат і вміння орієнтуватися в хронології подій.

Учасники тестування мають знати передбачені програмою ЗНО дати подій і виконувати тестові завдання, що вимагають безпосереднє вказування певної дати. 

Окрім того, учасники тестування мають встановлювати та групувати дати відповідно до подій, явищ, процесів, а також співвідносити дати та історичні факти з періодами й визначати послідовність історичних подій, явищ, процесів.

Пропонуємо хронологічну таблицю, яка допоможе ефективно підготуватися до тестування з історії України.

До таблиці внесено всі дати, необхідні для виконання завдань, і подано короткі пояснення до них.

Жирним шрифтом позначено дати, які треба обовʼязково знати напамʼять.

Друга половина XVI – кінець XVIII ст.

 

Дата Подія
1489 Перша згадка про козаків у писемних джерелах
1514 Битва біля м. Орша
1556 Заснування князем Дмитром Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі
1556–1561 Створення Пересопницького Євангелія 
1529 Перший Литовський статут
1566 Другий Литовський статут (урівнення в правах боярства-шляхти з князівсько-магнатською аристократією; виборні суди; система повітових сеймиків)
1569 Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої (виборний король, спільний сейм, єдина грошова система, урівнено в правах польську та українську шляхту;  Литва зберігала за собою право та суд, адміністрацію, військо, «руську мову»)
1572 Реєстрове козацтво Сигізмунда Августа
1574 Видання книг І. Федорова «Апостол» та «Буквар» (перший друкований підручник для навчання грамоти) 
1576 Відкриття Острозької слов’яно-греко-латинської академії (ректор Г. Смотрицький; викладачі: І. Княгинецький, Д. Наливайко, К. Лукаріс та ін., серед вихованців: М. Смотрицький, П. Конашевич-Сагайдачний, Й. Борецький)
1577–1578 Похід І. Підкови на Молдову (страчений у Львові)
1578 Козацька реформа Стефана Баторія (600 осіб реєстровців)
1581 Видання Острозької Біблії І. Федорова
1582 Запровадження григоріанського календаря (папа Григорій XIII)
1586 Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у м. Львів

(Антіохійський патріарх Йоаким затвердив Статут Львівського Успенського братства, згодом воно отримало право Ставропігії (підпорядкування Константинопольському патріарху)

1588  Третій Литовський статут (селяни, що прожили понад 10 років у пана, ставали кріпаками)
1590 «Порядок щодо козаків та України» (у випадку війни з Туреччиною кількість реєстровців зростає, заборона селянам іти на Запоріжжя)
1591 Вихід твору Л. Зизанія «Адельфотес» 
1591–1593 Повстання Криштофа Косинського (охоплення району Білої Церкви, Черкас, Канева; поразка повсталих від військ В.-К. Острозького під П’яткою)
1596 Берестейська церковна унія; утворення Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ)
1596 Повстання С. Наливайка (поразка від військ С. Жолкевського в Солоницькій битві поблизу Лубен; страчений у Варшаві)
1596 Вихід твору Л. Зизанія «Граматика словенська»
1615 Заснування Київського Богоявленського братства (вступ П. Конашевича-Сагайдачного з Кошем Запорозьким)
1616 Здобуття козаками П. Конашевича-Сагайдачного м. Кафи (сучасна Феодосія) де розташовувався невільничий ринок
1617 Заснування Луцького Хрестоздвиженського братства
1618 Похід козаків під проводом П. Конашевича-Сагайдачного на Москву; підписання Деулінських угод; Річ Посполита отримала Чернігово-Сіверщину та Смоленщину
1620 Битва під Цецорою (поразка С. Жолкевського від Туреччини)
1620 Відновлення вищої православної церковної ієрархії; висвячення Феофаном на посаду митрополита Йова Борецького (з ініціативи П. Конашевича-Сагайдачного)
1621 Хотинська війна (участь військ гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного проти Османської імперії разом із військами С. Жолкевського; поразка Османа у війні)
1625 Куруківська угода (протистояння С. Конєцпольського з військами М. Жмайла поблизу м. Бар; створення 6 полків реєстровців)
1630 Повстання нереєстровців під проводом Т. Федоровича (Трясила); бій під Переяславом, «Тарасова ніч»; підписання Переяславської угоди (кількість реєстровців – 8 тис. козаків)
1631 Заснування П. Могилою Лаврської школи
1632 «Пункти для заспокоєння руського народу»
1632 Утворення Києво-Могилянської колегії
1635 Захоплення та руйнування І. Сулимою фортеці Кодак (збудована французьким інженером Ґ. Л. де Бопланом з метою не допускати козаків у походи на турків і татар)
1637–1638 Повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні
1637 Поразка повсталих під Кумейками
1638 «Ординації Війська Запорозького реєстрового…..», Жовнинська битва (повсталих козаків очолювали Я. Остряниця, Д. Гуня, К. Скидай)
1638–1648 «Золотий спокій»; зародження невдоволення українців польською владою
1646 Видання творів: «Требник» П. Могили, «Православне сповідання віри» І. Трофимовича
травень 1648 Битва під Жовтими Водами
травень 1648 Битва під Корсунем (розгром 20-тисячних військ М. Потоцького)
вересень 1648 Битва під Пилявцями; оголошення «посполитого рушення» (шляхетського ополчення)
вересень 1648 Захоплення військами М. Кривоноса Високого Замку у Львові
грудень 1648 Урочистий в’їзд Б. Хмельницького до Києва (Хмельницького зустрічали єрусалимський патріарх Паїсій та митрополит Сильвестр Косів)
лютий 1649 До Переяслава прибуває польське посольство, виголошення гетьманом програми розбудови української держави
1649 Похід Литовський князя Я. Радзивілла через Білорусь на Київ (йому протистояли війська козацького полковника М. Кричевського; бій під Лоєвим; смерть полковника)
1649 Зборівська битва, Зборівський договір (під владою гетьмана – Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства,; кількість реєстровців – 40 тисяч)
1651 Похід Я. Радзивілла на Київ; пограбування міста
1651 Берестецька битва, Білоцерківський  договір (під владою гетьмана – Київщина, кількість реєстровців – 20 тисяч; поляки повертаються на свої землі)
1652 Батозька битва (помста за Берестечко)
1652–1709 Існування Чортомлицької Січі на р. Чортомлик
1652 Заснування І. Дзиковським слободи Острогозьк (вихідці з Острога)
1653 Похід Т. Хмельницького на Молдову (допомога своєму тестю); смерть Тимоша
1653 Битва під Жванцем, Камʼянецький договір (домовленість поляків і татар про припинення воєнних дій; Хмельницький у переговорах участі не брав)
1654 Переяславська рада, українсько-московський договір («Березневі статті») (присяга гетьмана і козаків на вірність московському царю Олексію; Конфедерація)
1654 Заснування Харкова. Існування 5 полків на Слобожанщині 
1655 Вигнання московсько-українськими військами під командуванням І. Золотаренка поляків з Білорусі
січень 1655 Охматівська битва; похід на Галичину; перемога над польськими військами С. Потоцького під Городком
1656 Московсько-польське Віленське перемир’я (обіцянка Речі Посполитої надати корону російському царю Олексію)
жовтень 1656 Утворення союзу Трансільванії та України проти Польщі (Швеція брала участь у переговорах) 
1657 Похід Юрія ІІ, Дердя Ракоці та військ Антона Ждановича на Польщу, взяття Варшави; капітуляція трансильванського правителя; повернення козаків в Україну. Смерть Б. Хмельницького
1657 Корсунська рада (обрання І. Виговського гетьманом)
1658 Гадяцький договір (сторони договору: Польща, Литва, Велике князівство Руське)
1659 Конотопська битва; московсько-українська війна
1659 Гетьманство Ю. Хмельницького; Чуднівська кампанія (граф В. Шереметьєв)
1660 Слободищенська угода
1663 Фактичний поділ України на Правобережну (П. Тетеря); та Лівобережну (І. Брюховецький) (Чорна рада в Ніжині); зречення гетьманства Ю. Хмельницьким
1665 Поїздка І. Брюховецького до Москви; Московські статті
1663–1664 Похід П. Тетері з поляками на Лівобережжя
1665–1676 П. Дорошенко – гетьман Правобережжя; створення «сердюків»
1667 Андрусівський перемир’я між Московією та Польщею (без українців); юридичний поділ України
1668 П. Дорошенко – гетьман обох боків Дніпра
1669 Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії
1669–1672 Д. Многогрішний – (наказний) гетьман Лівобережжя; підписання Глухівських статей (27 пунктів); утворення «компанійців»
1672–1687 І. Самойлович – гетьман Лівобережжя. Утворення бунчукового товариства, укладання Конотопських статей; забудова Троїцького собору Густинського монастиря під Прилуками; церкви Іоанна Предтечі
1672 Протистояння П. Дорошенка з Мохамедом IV проти М. Ханенка (його підтримувала Польща) на Брацлавщині, перемога П. Дорошенка, похід на Галичину; підписання Бучацького договору
1677–1678 Перший і другий чигиринські походи Туреччини
1678–1679 «Великий згін» (насильницьке переселення мешканців з Правобережної України на Лівобережну, організоване гетьманом І. Самойловичем)
1681 Бахчисарайський мирний договір (сторони договору: Туреччина, Московія); середня Київщина 20 років залишалася незаселеною
1686 «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою  (Брацлавщина та південна Київщина мали бути нейтральними).

Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові 

1687 Перший Кримський похід В. Голіцина (допомога І. Самойловича, якого звинуватили в невдачі); мета – вихід Московії до Чорного моря, війна з Кримським ханством
1687 Підписання Коломацьких статей новообраним гетьманом І. Мазепою 
1689 Другий Кримський похід В. Голіцина
1692 Заворушення в Переяславському, Миргородському, Полтавському полках (переросло в повстання під проводом П. Іваненка-Петрика) 
1698–1712 П. Іваненко-Петрик – гетьман так званої Ханської України
1699 Карловицький мир між Польщею та Туреччиною (Правобережна Україна, якою володіли турки (в основі Поділля), перейшла до Польщі)
1702–1704 Повстання С. Палія. Перехід І. Мазепи через Дніпро, зайняття Київщини й Волині, придушення повстання І. Палія
1704–1709 Об’єднання Правобережної та Лівобережної України під владою І. Мазепи
1708 Україно-шведський союз, зруйнування Батурина
1708–1722 Призначення І. Скоропадського гетьманом (для наглядання над гетьманом призначався царський резидент А. Ізмайлов)
1709 Перехід кошового отамана Запорозької Січі К. Гордієнка з військом на бік І. Мазепи. Полтавська битва. Поразка шведів та І. Мазепи, втеча до Бендер
1709 Зруйнування московитськими військами Чортомлицької січі, Полтавська битва
1710 Смерть І. Мазепи
1710 «Конституція…» Пилипа Орлика («Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького»: вступ і 16 статей). Обрання П. Орлика гетьманом
1711 Похід П. Орлика разом з татарами на Україну (дійшли до Білої Церкви і повернули назад до Бендер). Прутський похід Петра І
1711–1728 Існування Олешківської Січі (на території Кримського ханства)
1713 Ліквідація козацтва на Правобережній Україні
1720 Укази Петра І: про реорганізацію Генеральної військової канцелярії, про укладання адміністративних документів російською мовою
1722–1727 Перша Малоросійська колегія (складалася з 6 офіцерів, яких очолював граф Вельямінов)
1722 Надання першому ієрархові Київської митрополії титулу архієпископа Київського та Малої Росії (призначати його мав церковний Синод на чолі з царем у Петербурзі)
1727–1734 Д. Апостол – гетьман; «Рішительні пункти»; завершено укладання зводу «Права, за якими судиться малоросійський народ»
1734 Заснування Нової (Підпільненської) Січі (кошовий отаман І. Білицький, край поділено на 8 паланок (округів)
1734 Гайдамаччина. Повстання Верлана проти Польщі 
1735 Скорочення урядом реєстровців; поділ козаків на заможних (виборних козаків), та збіднілих (підпомічників)
1738–1759 Виступи загонів О. Довбуша, В. Баюрака, І. Бойчука; виступ «опришків»
1751 К. Розумовський – гетьман
1752 Створення Нової Сербії в північно-східній частині Запоріжжя (з 1775 – м. Єлисаветград, сучасний Кропивницький); утворення Словʼяносербії (сучасні Луганська, Кіровоградська, частина Донецької областей)
1760 Проведення судової реформи на Гетьманщині
1761 Перетворення Мотрининського монастиря на осередок православного руху
1764 Остаточна ліквідація посади гетьмана
1764–1782 Утворення Другої Малоросійської колегії (очолював П. Румянцев, який здійснив Генеральний опис Малоросії)
1767 Створення Законодавчої комісії, член якої Г. Полєтика намагався повернути українській шляхті старі привілеї
1768–1774 Російсько-турецька війна (закінчилася Кючук-Кайнарджинським договором, кордони Росії відсунулись на південь і таким чином Січ опинилася в межах Російської імперії)
1768 Коліївщина (керівники: М. Залізняк, І. Гонта; повстання охопило Київщину та Брацлавщину, зокрема гайдамаки взяли Умань; повстання придушене російською владою; страта гайдамаків відбувалась у м. Кодня)
1772 І поділ Речі Посполитої (Галичина відходить до Австрійської імперії)
1775 Остаточна ліквідація Запорозької Січі (наказ Катерини ІІ генералові П. Текелі; російська армія напала і зруйнувала Січ, останній кошовий отаман П. Калнишевський ув’язнений у Соловецький монастир. Задунайська Січ, Банатська Січ
1780–1782 Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії
1781 Поділ Гетьманщини на три намісництва: Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське (згодом вони утворили Малоросійське генерал-губернаторство)
1783 Закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.

Підкорення Російською імперією Кримського ханства

(ліквідований полковий устрій, запроваджено повіти)

1784 Повстання С. Гаркуші (повстання придушене російською владою)
1785 «Грамота про вільність дворянства» (українську шляхту урівняно в правах з російським дворянством)
1787–1791 Російсько-турецька війна (закінчилася Ясським мирним договором, Крим було закріплено в складі Росії)
1787 Утворення групи автономістів на чолі з В. Капністом (відстоювали автономію Гетьманщини, виступали за відновлення козацького війська)
1788 Утворення Чорноморського козацького війська
1791 Місія В. Капніста до Берліна, переговори з канцлером Пруссії
1792 Переселення Чорноморського козацького війська на Кубань, з 1860р. має назву Кубанське козаче військо
1793 ІІ поділ Речі Посполитої (Правобережжя переходить під контроль Російської імперії)
1795 ІІІ поділ Речі Посполитої (Річ посполита припинила своє існування, до Росії відходять землі західної Волині)

 

Кінець XVIII ст. – 1914 р.

 

Дата Подія
1798 Видання «Енеїди» І. Котляревського 
1805 Відкриття Харківського університету (з ініціативи В. Каразіна)
1806–1812 Російсько-турецька війна (закінчилася Бухарестським мирним договором, до Росії відійшла Бессарабія)
1810–1825 Рух опришків на Прикарпатті (очолював М. Штолюк)
1812 Напад Наполеона Бонапарта на Росію
1813–1830 Повстання (з перервами) під проводом У. Кармелюка на Поділлі
1816–1857 Утворення військових поселень (з 25 округів військових поселень три зосереджені на Харківщині, Катеринославщині, Херсонщині)
1816 Створення освітнього товариства греко-католицьких священників (у Перемишлі під патронатом єпископа М. Левицького помічник І. Могильницький зібрав гурт священників і заснував перше просвітницьке товариство греко-католицьких священників)
1817 Оголошення Одеси відкритим містом (порто-франко)
1817 Повстання бузьких козаків на Херсонщині 
1817 Закриття Києво-Могилянської академії. Відкриття в Одесі Рішельєвського ліцею. Заснування Львівського інституту Оссолінських
1818–1819 Утворення в Полтаві масонської ложі «Любов до істини» (членом ложі був І. Котляревський)
1818 Переїзд М. Щепкіна з Харкова до Полтавського театру (Полтавський театр припинив свою роботу 1821 р.)
1819 Повстання військових поселенців у Чугуєві
1820 Відкриття гімназії Вищих наук у Ніжині
1821 Малоросійське товариство (очолював В. Лукашевич); програмний документ – «Катехизис автономіста»
1821 Утворення Південного (П. Пестель, «Руська правда») й Північного товариства (М. Муравйов, «Конституція») декабристів (офіцерські організації (декабристи) ставили за мету скинути самодержавство без будь-чиєї допомоги)
грудень 1825 – січень 1826 Повстання Чернігівського полку
1828–1829 Російсько-турецька війна (перехід Задунайської Січі в межі Російської імперії, ініціатор переходу – Й. Гладкий)
1828 Ліквідація Задунайської Січі
1830–1831 Польське визвольне повстання
1830-ті – 1880-ті Промисловий переворот у Російській імперії
1831 Ліквідація Магдебурзького права на Лівобережжі
1831 «Холерні бунти» на Закарпатті
1832 Створення Азовського козачого війська (проіснувало до 1866 р.)
1833–1837 Діяльність  «Руської трійці» (М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич)
1834 Відкриття університету в Києві (Університет святого Володимира, ректор М. Максимович)
1837 Видання «Русалки Дністрової» (у Будапешті стараннями Я. Головацького)
1839 Ліквідація царською владою Греко-Католицької Церкви на Правобережжі
1840 Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка (Петербург)
1844 Повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині
1841 Ліквідація судочинства за Литовським статутом
1846 Видання «Історії Русів» (Москва)
1846–1847 Діяльність Кирило-Мефодіївського братства (засновники: М. Костомаров, М. Гулак, В. Білозерський; програмні документи: «Книга буття українського народу», «Статут братства св. Кирила та Мефодія»)
1848 Скасування панщини в Галичині
1848 Створення Головної Руської Ради. Видання першої українськомовної газети «Зоря Галицька»
1848 «Весна народів» (революційні події проти самодержавства в європейських країнах). Проголошення конституції в Австрійській імперії, відкриття парламенту. Діяльність видавництва Галицько-руська матиця; відкриття кафедри української мови та літератури у Львівському університеті (очолював Я. Головацький)
жовтень 1848 Собор руських вчених у Львові
1848–1850 Повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині
1848–1851 Діяльність Головної руської ради
1849 Слов’янський з’їзд у Празі (організації-учасниці: Центральна рада народова, Головна руська рада, «Руський собор»)
1853–1856 Кримська війна
1854 Спроба підняти національно-визвольне повстання під проводом М. Чайковського (Садик-паша)
1855 Селянський рух «Київська козаччина» (селяни складали списки вільних козаків і відмовлялися від панщини)
1856 Селянський рух «У Таврію за волею»
1859 Виникнення першої громади; відкриття в Києві першої в Російській імперії недільної школи
початок 1860-х Діяльність «хлопоманів»
1860-ті – 1890-ті Формування в Україні Донецького вугільно-металургійного, Криворізького залізорудного, Нікопольського марганцевого промислових центрів; прискорений розвиток зернового і цукробурякового виробництва
1860 Фінансова реформа; утворення Державного банку; розвиток мережі приватних банків
1860 Початок громадівського руху в Україні; створення в Києві Української громади
1861–1862 Видання в Петербурзі першого українського журналу «Основа»
19 лютого

1861

Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії (категорія тимчасовозобов’язаних була скасована через 20 років; відрізки / прирізки на Правобережжі)
1863 Валуєвський циркуляр (заборона друкування українською мовою освітніх і релігійних видань)
1863–1864 Польське національно-визвольне повстання (повстання проти Росії, охопило й Правобережну Україну)
1863–1865 Будівництво залізниці Балта-Одеса
1864 Судова реформа. Земська реформа. Освітня реформа
1865 Цензурна реформа
1865 Відкриття Новоросійського університету (Одеса)
1866 Отримання волі державними селянами Російської імперії
1868 Створення у м. Львові товариства «Просвіта»
початок 1870-х Відновлення громадівського руху
1870-ті Діяльність в Україні «чайковців»; «Київська комуна» (народники)
1870 Міська реформа (у містах утворено думи, які очолюють голови)
1873 Створення у м. Львові літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукове товариство ім. Тараса Шевченка)
1873–1876 Діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
1874 Військова реформа (тривалість служби – 6–7 років)
1874 Здійснення народниками масового «ходіння в народ»
1875 Початок діяльності гуртка «Південних бунтарів»
1875 Відкриття Чернівецького університету
1876 Емський указ (заборона української мови імператором Олександром ІІ)
1877 Створення «Таємної дружини»; «Чигиринська змова»
1878 Початок закордонної діяльності М. Драгоманова; журнал «Громада»
1890 Створення Русько-української радикальної партії (РУРП)
1892–1893 Виникнення таємної студентської організації «Братство тарасівців»
1895 Видання книги Ю. Бачинського «Україна irredenta» (Україна уярмлена)
1897 Створення Загальної української організації
1898 Створення Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП)
1899 Створення Української національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії
кінець ХІХ – початок ХХ ст. Розгортання процесу монополізації Наддніпрянської України
1900 Будівництво Луганського паровозобудівного заводу
1900–1903 Економічна криза в українських губерніях Російської імперії
1900 Створення Радикальної української партії (РУП)
1900 Видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна»
1900 Створення першого гуртка спортивно-фізкультурної організації «Січ»
1900 Обрання Андрея Шептицького митрополитом Української Греко-Католицької Церкви
1901–1902 Заснування Української народної партії
1902 Масовий селянський страйк у Західній Україні
1905–1907 Демократична революція в Російській імперії
9 січня 1905 «Кривава неділя»
1905 РУП перейменовано в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП). Обʼєднання УДП і УРП в Українську демократично-радикальну партію (УДРП)
17 жовтня 1905 Маніфест Миколи ІІ про громадянські свободи та створення І Державної Думи
1905 Створення перших в Наддніпрянській Україні товариств «Просвіта» (Катеринослав, Одеса)
1905 Вихід першої української газети «Хлібороб». Закон, який дозволяв видавати літературу національними мовами, створювати культурно-освітні національні товариства і відкривати національні театри
1906 Початок видання в Києві щоденної української газети «Громадська думка»
1906 Офіційне скасування обмежень української мови, уведених Емським указом
1906–1907 Діяльність української парламентської громади у І та ІІ Державних думах
1906 Указ, що започаткував Столипінську аграрну реформу (завершена законами від червня 1910 р. і травня 1911 р.)
червень 1907 Третьочервневий переворот, закінчення революції.
Початок діяльності в Києві Українського наукового товариства (УНТ)
1907 Упровадження в Австро-Угорській імперії виборчого права для чоловіків
1908 Створення Товариства українських поступовців (ТУП)
1908–1913 Промислове піднесення Наддніпрянської України
1910 Циркуляр Столипіна із забороною реєструвати будь-які чужорідні товариства й видавництва
1911 Справа «Бейліса»
1911 Створення таємного гуртка «Пласт». Розправа в Дрогобичі над виборцями до Австро-Угорського парламенту
1912 Створення військово-патріотичного товариства «Січові стрільці»
1912 Перший у післяреволюційний період масовий виступ українців (під час поховання М. Лисенка)
1913 Виступ Д. Донцова з програмою політичного відокремлення від Росії
1914 Протести проти заборони святкування в Києві століття від дня народження Т. Шевченка

 

1914 р. – 1939 р.

 

Дата Подія
серпень 1914 Початок Першої світової війни
серпень 1914  Створення Головної Української Ради. Формування легіону Українських січових стрільців (УСС). Створення Союзу визволення України (СВУ)
серпень-вересень 1914 Галицька битва
вересень 1914 Російський окупаційний режим у Галичині; утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
1915 Утворення Загальної української ради (Відень)
1915  Бій за гору Маківка (42 легіонери було вбито і 76 поранено)
1915  Контрнаступ австро-угорських військ; звільнення Галичини. Горлицька операція
1916  «Брусиловський прорив»
вересень 1916 Бій УСС за гору Лисоня
1917 Лютнева демократична революція; повалення самодержавства; Тимчасовий уряд; ради робітничих і солдатських депутатів
березень 1917 Утворення Української Центральної Ради (УЦР)
квітень 1917 Всеукраїнський Національний  Конгрес.

Легітимізація діяльності УЦР. Створення «Українського клубу ім. П. Полуботка» стараннями М.Міхновського. Утворення полку ім. Б. Хмельницького

травень 1917 Перший Військовий з’їзд. Утворення Військового Генерального комітету (головою обрано С. Петлюру), делегація (на чолі з В.Винниченком) до Тимчасового уряду
червень 1917 Перший Універсал УЦР (проголошення автономії). Утворення Генерального секретаріату на чолі з В. Винниченком
липень 1917 Другий Універсал УЦР.

Приїзд до Києва І. Церетеллі, О. Керенського, М. Терещенка. Компроміс із Тимчасовим урядом. Урядова криза в Росії, виступ більшовиків; збройний виступ самостійників

серпень 1917 «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні». Державна нарада в Москві – корніловський заколот
вересень 1917 З’їзд народів Росії в Києві
25 жовтня (7 листопада) 1917 Більшовицький переворот у Петрограді. Нейтральна позиція УЦР
листопад 1917 Третій Універсал УЦР (проголошення Української Народної Республіки (УНР), соціально-економічні питання)
грудень 1917 Маніфест Ради Народних Комісарів (РНК) до українського народу з ультимативними вимогами до УЦР
грудень 1917 Установлення більшовицької влади в Харкові. З’їзд рад у Харкові. Створення Народного секретаріату
грудень 1917 Проголошення Кримської народної республіки
9(22) січня 1918 Четвертий Універсал УЦР (проголошення незалежності Української Народної Республіки)
січень 1918 Початок наступу червоних військ на Київ. Бій під Крутами. Вступ військ М. Муравйова до Києва
січень (лютий) 1918 Берестейській мирний договір між УНР та державами Четверного союзу
березень 1918 Підписання Брест-Литовського мирного договору між РСФРР і Німеччиною. Повернення УЦР до Києва.
29 квітня 1918 Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.

Українська держава (виконавчий орган влади – Рада міністрів)

серпень 1918 Утворення Українського національного союзу (УНС) (голова – В. Винниченко)
1 листопада 1918 Листопадовий зрив у Львові
13 листопада 1918 Проголошення Західноукраїнської народної Республіки (ЗУНР).

Створення Державного секретаріату ЗУНР. Утворення Української Галицької армії (УГА)

1918–1919 Українсько-польська війна
14 листопада 1918 Утворення Директорії (голова – В. Винниченко)
листопад 1918 Заснування Української академії наук (УАН) (президент УАН – В. Вернадський)
грудень 1918 Зрічення влади П. Скоропадським; перехід влади до рук Директорії. Домовленості з радянської Росією, Антантою, А. Денікіним, Н. Махном
22 січня 1919 Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР
лютий 1919 Вступ (другий) більшовиків до Києва
1919–1922 Холодноярська республіка
січень 1919 Затвердження офіційної назви радянської України – Українська Соціалістична Радянська Республіка. Перейменування Тимчасового робітничо-селянського уряду України в Раднарком (голова – Х. Раковський)
1919 Паризька мирна конференція
квітень 1919 Створення Кримської Соціалістичної Радянської Республіки.

Декрет ВУЦВК про продовольчу диктатуру (політика «воєнного комунізму»)

червень 1919 Чортківська офензива. Контрнаступ Української Галицької армії під командуванням О. Грекова
липень 1919 Перехід військами ЗУНР р. Збруч і об’єднання з військами УНР; військові дії в Києві
серпень 1919 «Київська катастрофа». Установлення Денікінського режиму. «Білий терор». Поділ території на три області: Українську, Харківську, Новоросійську
серпень 1919 Утворення Революційної повстанської армії України (махновців). 
жовтень 1919 Перехід радянських військ у наступ (третій прихід більшовиків в Україну). Поразка військ Директорії та УГА
грудень 1919 – травень 1920 Перший Зимовий похід армії УНР (під керівництвом М. Омеляновича-Павленка)
грудень 1919 – (квітень 1920) Відступ денікінців з Києва; прихід радянських військ.

Утворення Всеукрревкому (на чолі – Г. Петровський)

квітень 1920 Варшавська угода між Польщею та УНР (підписали Ю. Пілсудський, С. Петлюра)
травень 1920 Вступ польської армії і військ УНР у Київ
червень 1920 Контрнаступ радянських військ. Наступ Західного фронту на Варшаву, Південно-західного – на Львів
серпень 1920 Проголошення в Східній Галичині Галицької соціалістичної радянської республіки на чолі з Галревкомом (голова – В. Затонський). Проголошення в Сколівському повіті Бойківської радянської республіки.

Переговори делегації УНР з П. Врангелем

1920 Утворення Української військової організації
1920 Підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії
жовтень-листопад 1920 Перемир’я Росії та Польщі (розрив з УНР). Самостійні військові дії українських військ; відступ з території України під тиском Червоної армії. Війна більшовиків (командувач М. Фрунзе) та махновців проти П. Врангеля. Штурм Перекопу; встановлення радянської влади в Криму. Розрив радянським командуванням угоди з махновцями
березень 1921 Ризький мирний договір (сторони договору: Польща, РСФРР, УСРР, БСРР)
березень 1921 Х з’їзд РКП(б) (проголошення нової економічної політики (неп))
вересень 1921 Залишення махновцями України
листопад 1921 Другий Зимовий похід армії УНР (під керівництвом Ю. Тютюнника)
1921 Заснування Таємного університету у Львові
1921 Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
1921–1923 Масовий голод в Україні
1922 Початок роботи театру «Березіль» під керівництвом Л. Курбаса
грудень 1922  Створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) (УСРР, РСФРР, БСРР, Закавказька федерація (Азербайджан, Вірменія, Грузія)
1923 Проголошення коренізації (українізації)
1923 Визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск уряду ЗУНР
1924 Уведення двомовних (утраквістичних) шкіл у Східній Галичині
1924 Татарбунарське повстання
1925 Ухвалення Конституції УСРР
1925 Проголошення курсу на індустріалізацію
1925 Утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
1926 Державний переворот у Польщі; установлення режиму «санації»
1926–1928 Утворення Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) (М. Хвильовий, літературна дискусія)
1927 Формування Української національної партії на Буковині
1928 Виступ М.Волобуєва в журналі «Більшовик України» зі статтею «До проблеми української економіки»
1928 Судовий процес у «Шахтинській справі»
1928/29–1932 Перша п’ятирічка, перехід СРСР на планову економіку
1929 – початок 1930 Ліквідація Української автокефальної православної церкви
1929 Початок насильницької колективізації. 

Форсована індустріалізація. Будівництво Київської кіностудії

1929 Утворення Організації українських націоналістів (ОУН)
1930 Судовий процес Спілки визволення України (СВУ)
1930 Постанова про загальне обов’язкове навчання
1930 Проведення польською владою акції «пацифікації» (Східна Галичина)
1932 Закон про охорону соціалістичної власності («закон про п’ять колосків»). Запровадження внутрішнього паспорта. Уведення в дію Дніпрогесу 
1932–1933 Голодомор в Україні.

Самогубство М. Хвильового, арешти письменників

1934 Перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва 

Створення Спілки письменників України; ліквідація літературних об’єднань. Арешт і розправа над українськими кобзарями в Харкові

1934 Убивство членами ОУН Б. Перацького
1935 Почин О. Стаханова з м. Кадіївки; початок соціалістичних змагань
1936 Варшавський та Львівський судові процеси над членами ОУН
1937 Ухвалення Конституції УРСР (нова (Сталінська) Конституція УРСР)
1937–1938 «Великий терор» («Розстріляне відродження»)
1938 Постанова про вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання
1938 Убивство в Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця
1938 Надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини
15 березня 1939 Проголошення незалежності Карпатської України

 

1939 р. – початок ХХІ ст.

 

Дата Подія
23 серпня 1939 Радянсько-німецький договір про ненапад і таємний протокол до нього («пакт Молотова–Ріббентропа») 
1 вересня 1939 Початок Другої світової війни; вторгнення нацистських військ на територію Польщі
17 вересня 1939 Вторгнення Червоної армії на територію Західної України 
28 вересня 1939 Договір про розмежування зони німецької та радянської окупації по лінії Керзона (Закерзоння: Холмщина, Надсяння, Лемківщина, Підляшшя)
27 жовтня 1939 Проведення урядом СРСР Народних Зборів у Львові; проголошення радянської влади в Західній Україні
1 листопада 1939 Рішення Верховної Ради СРСР «задовольнити прохання» населення Західної України
1939 Розкол організації ОУН після вбивства в Роттердамі Є. Коновальця на ОУН(б) (за С. Бандеру) та ОУН(м) (за А. Мельника)
червень 1940 Вторгнення Червоної Армії на територію Бессарабії та Північної Буковини
22 червня 1941 Напад Німеччини на СРСР
23–29 червня 1941 Танкова битва на початку війни на лінії Луцьк–Рівне–Броди
30 червня 1941 Проголошення Акта відновлення Української Держави
літо 1941 Створення Тарасом Бульбою-Боровцем загонів «Поліської січі»
вересень 1941 Захоплення Києва
вересень 1941 Початок розстрілів в Бабиному Яру (у лютому 1942 р. розстріляно українську письменницю, члена ОУН Олену Телігу, автора альманаху «Литаври»)
листопад 1941 Прийняття Гітлером рішення про штучне створення голоду
червень 1942 Створення Українського штабу партизанського руху (УШПР) на чолі з Т. Строкачем.
липень 1942 – лютий 1943 Сталінградська битва (після неї розпочалося звільнення території СРСР від нацистів). Наказ про «загороджвальні загони»
14 жовтня 1942 Створення Української Повстанської Армії (УПА) 
грудень 1942 Початок вигнання німецьких військ та їх союзників з України
весна 1943  Створення зусиллями мельниківців і В. Кубійовича (очолював єдиний легальний Український центральний комітет) дивізії СС «Галичина»
1943 Трансформація «Поліської Січі» в Українську Народну Революційну армію
1943 Рейд загону С. Ковпака «Від Путивля до Карпат» з метою ліквідації нафтового басейну Дрогобич–Борислав
липень – вересень 1943 Битва на Курській дузі (найбільша танкова битва за часів ІІ світової війни). 
1943 Звільнення з увʼязнення за клопотанням М. Бажана та О. Довженка деяких українських письменників (серед них – Остап Вишня)
літо 1943 Завершення О. Довженком кіноповісті «Україна в огні» (твір був підданий жорстокій критиці)
1943 Тегеранська конференція
6 листопада 1943 Вигнання німецьких окупантів з м. Києва
січень-лютий 1944 Корсунь-Шевченківська наступальна операція
початок 1944 Створення у Львівській області Української головної визвольної ради (УГВР) на чолі з К. Осьмаком
травень 1944 Депортація кримськотатарського народу з Криму
червень 1944 Бій дивізії СС «Галичина» проти радянських військ (дивізія кинута в бій і розбита під Бродами)
1944 Смерть митрополита Андрея Шептицького; новий керівник Української Греко-Католицької Церкви – Йосип Сліпий
1944 Утворення в УРСР міністерства закордонних справ (Д. Мануїльський) та міністерства оборони (В. Герасименко)
28 жовтня 1944 Завершення вигнання німецьких військ та їх союзників з України
лютий 1945 Ялтинська конференція
квітень 1945 Україна – співзасновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН)
9 травня 1945 День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
липень-серпень 1945 Потсдамська конференція
2 вересня 1945 Завершення  Другої світової війни
1945 Входження Закарпаття до складу УРСР
1945 Видання «Нарису історії української літератури» 
1946 Постанова ЦК КП(б)У про перекручення та помилки у висвітленні історії української літератури
березень 1946 Ліквідація УГКЦ 
лютий 1947 Визнання Румунією приналежності Північної Буковини до УРСР
1946–1947 Масовий голод в Україні
квітень – липень 1947 Проведення польською владою операції «Вісла»
1947 «Жданівщина»
1947 Скасування системи продовольчих карток; грошова реформа
жовтень 1947 Операція «Захід»
1948 Прийняття закону «Про виселення осіб, які ухилялись від трудової діяльності»
1948 Сесія Всесоюзної академії сільськогосподарських наук (критика генетики, лисенківщина)
1948 Запуск газопроводу Дашава–Київ
березень 1950 Знищення військами НКВС командира УПА Р. Шухевича
1951 Встановлення західного кордону УРСР
1953–1954 Повстання політичних в’язнів у сталінських таборах. Ліквідація ГУТАбу
червень 1953 Обрання на посаду першого секретаря ЦК КПУ О. Кириченка 
листопад 1953 Уведення в експлуатацію першого в СРСР суцільнозварного мосту через Дніпро (за проєктом Є. Патона)
лютий 1954 Початок освоєння цілинних і перелогових земель Казахстану, Алтаю та Сибіру
лютий 1954 Входження Кримської області до складу УРСР
лютий 1956 ХХ з’їзд КРПС, засудження культу особи
1957 Реформа управління економікою – створення раднаргоспів
1957 Запуск першого штучного супутника Землі
грудень 1958 Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР»
1959 Утворення Української робітничо-селянської спілки 
1959 Утворення Клубу творчої молоді «Сучасник» м. Київ
1961 Суд у Львові над членами дисидентської організації – Української робітничо-селянської спілки (Л. Лук’яненко, Г. Кандиба та ін.)
1961 Політ першого космонавта в космос (Ю. Гагарін)
жовтень 1961 ХХІІ з’їзд КПРС (ухвалення нової програми КПРС)
1961 Грошова реформа
1962 Заснування Шевченківської премії з літератури та культури
липень 1963 Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ М. Підгорного; призначення на цю посаду П. Шелеста
жовтень 1964 Усунення з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова; обрання Л. Брежнєва
вересень – грудень 1965 Підготовка І. Дзюбою праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
1965 Перша хвиля масових затримань діячів антирежимного руху
1966–1970 VIIІ п’ятирічка («Золота п’ятирічка»)
квітень 1967  Підготовка В. Чорноволом збірки матеріалів «Лихо з розуму» про арешти в Україні 
січень 1968 Публікація роману О. Гончара «Собор»
березень 1968 Протест 139 діячів культури України проти арештів і утисків української культури
квітень 1968 Оприлюднення «Листа творчої молоді Дніпропетровська» (І. Сокульський)
1970–1972 Видання «самвидавного» журналу «Український вісник»
1972 Друга хвиля масових затримань діячів антирежимного руху 
травень 1972 Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста; обрання на цю посаду В. Щербицького
вересень 1972 Перехід до загальної середньої освіти
1976 Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ)
жовтень 1977 Ухвалення нової Конституції СРСР
квітень 1978 Ухвалення нової Конституції УРСР
травень 1982 Прийняття Продовольчої програми СРСР
березень 1985 Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС
квітень 1985 Початок «перебудови»
травень 1985 Постанова ЦК КПРС про подолання пияцтва та алкоголізму
4 вересня 1985 Смерть В. Стуса в таборі Мордовії 
квітень 1986 Постанова ЦК КПРС про прискорення вирішення житлової проблеми в СРСР
26 квітня 1986 Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС)
травень 1986 Постанова ЦК КПРС про боротьбу з нетрудовими доходами
листопад 1986 Закон «Про індивідуальну трудову діяльність»
початок 1988 Перетворення Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод на Українську Гельсінську спілку
лютий 1989 Установча конференція Товариства української мови ім. Т. Шевченка
травень 1989 Установча конференція товариства «Меморіал»
липень 1989 Страйк шахтарів України
вересень 1989 Створення Народного руху України за перебудову
вересень 1989 Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького; обрання на цю посаду В. Івашка
жовтень 1989 Закон УРСР «Про мови в Українській РСР»
1990 Відродження громад Української Греко-Католицької Церкви. Створення Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Перший собор Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
березень 1990 Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
травень 1990 Початок роботи Верховної Ради як постійно діючого парламенту України
червень 1990 Перехід Демократичного блоку у Верховній Раді УРСР до конструктивної опозиції, утворення Народної Ради
16 липня 1990 Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України
липень 1990 Відставка В. Івашка; обрання головою Верховної Ради УРСР Л. Кравчука
серпень 1990 Закон УРСР про економічну самостійність республіки
жовтень 1990 «Революція на граніті»
листопад 1990  Реєстрація Української республіканської партії (опозиційна до КПРС)
1990 Запровадження продажу товарів за картками споживача з купонами
лютий 1991 Ухвалення Верховною Радою постанови про відновлення автономії Криму
червень 1991 Створення Меджлісу кримськотатарського народу
19–21 серпня 1991 Спроба антиконституційного перевороту в СРСР (ДКНС)
24 серпня 1991 Ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України
30 серпня 1991 Прийняття Указу Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії України»
1 грудня 1991 Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України
6 грудня 1991 Започаткування Збройних Сил України 
1992 Вступ України до Наради з безпеки і співробітництва в Європі (з 1995 р. – ОБСЄ)
липень 1994 Обрання Леоніда Кучми Президентом України
1995 Обрання України членом Ради Європи
28 червня 1996 Ухвалення Конституції України
вересень 1996 Запровадження грошової національної одиниці – гривні
жовтень – грудень 2004 «Помаранчева революція». Обрання Президентом України Віктора Ющенка
2008 Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)
січень 2010 Обрання Президентом України В. Януковича
листопад 2013 – лютий 2014 «Революція Гідності». Повалення авторитарного режиму
18 березня 2014 Окупація Криму. Включення Криму з ініціативи В. Путіна до складу Російської Федерації
14 квітня 2014 Початок антитерористичної операції (АТО) на сході України
червень 2014 Обрання Президентом України П. Порошенка
2014 Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)
вересень 2014; лютий 2015 Мінські домовленості
січень 2019 Вручення Патріархом Варфоломієм томосу про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію

 

ГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ

Джерело: osvita.ua