Конкурсний бал при вступі до магістратури

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками при вступі до магістратури.

На основі конкурсних балів здійснюється відбір вступників на конкурсні пропозиції у закладах вищої освіти.

Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображаються на сайті Інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.

Формула розрахунку конкурсного бала

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра використовується формула:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 х П1 + 0,2 х П2 + 0,6 х ПЗ,

де

  • П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
  • П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
  • П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту.

В інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому закладу вищої освіти.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

Мінімальний бал за вступні випробування

Заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Оцінювання мотиваційних листів

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти та обовʼязково оприлюднюються на вебсайті закладу освіти не пізніше 1 червня 2023 року.

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів заклад вищої освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

Перехресний вступ

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження вступних випробувань.

Заклад вищої освіти у власних правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей знань.

Види іспитів

У 2023 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра може відбуватися на підставі єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, фахових іспитів у закладах вищої освіти, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів. Перелік іспитів і фахових випробувань для вступу в магістратуру у 2023 році за окремими спеціальностями дивіться за посиланням.

Складено відповідно до положень Порядку прийому до закладів вищої освіти України у 2023 році.

Джерело: osvita.ua