Мінімальні бали для вступу на бюджет

Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2023 році, для усіх спеціальностей, крім винятків, мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі буде визначати заклад освіти у своїх Правилах прийому.

Конкурсний бал для вступу буде розраховуватись шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міністерством освіти встановлені вагові коефіцієнти.

Для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» галузі знань «Охорона здоров’я» конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 150 балів.

Також конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей «Право»«Публічне управління та адміністрування»«Міжнародне право»«Міжнародні економічні відносини»«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Фармація, промислова фармація».

Для вступу на контракт на ці спеціальності конкурсний бал не може бути меншим за 120 балів.


Джерело: osvita.ua