Оприлюднено демоверсію тесту НМТ з історії України

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант тесту НМТ з історії України.

Демонстраційний тест з історії України є аналогічним до вступного тесту, який буде застосований під час відбору абітурієнтів для вступу на спеціальності бакалавра (магістра медичного спрямування) за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання.

Тест НМТ з історії України складатиметься із 30 завдань: 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 4 завдання на встановлення відповідності, 3 завдання на встановлення послідовності та 3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Максимальна кількість тестових балів за предметний блок НМТ з історії України становить 54 бали.

На роботу з демонстраційним тестом з історії України відведено 60 хвилин. Однак під час проходження мультитесту вступник самостійно зможе розподіляти час, відведений на виконання трьох предметних блоків. Усього на виконання мультитесту буде відведено 180 хвилин.

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ НМТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ