Оприлюднено демоверсію тесту НМТ з математики

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант тесту НМТ з математики.

Демонстраційний тест з математики є аналогічним до вступного тесту, який буде застосований під час відбору абітурієнтів для вступу на спеціальності бакалавра (магістра медичного спрямування) за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання.

Тест НМТ з математики складатиметься із 22 завдань: 15 завдань з вибором однієї відповіді з 5 варіантів відповідей, 3 завдань на встановлення відповідності та 4 завдань з короткою відповіддю.

Максимальна кількість тестових балів дорівнює 32 балам. На роботу з демонстраційним тестом з маткматики відведено 60 хвилин. Однак під час проходження мультитесту вступник самостійно зможе розподіляти час, відведений на виконання трьох предметних блоків. Усього на виконання мультитесту буде відведено 180 хвилин.

Під час виконання тесту можна користуватися довідковими матеріалами з математики.

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ТЕСТ НМТ З МАТЕМАТИКИ

Джерело: osvita.ua