Переведення на вільні місця бюджету в коледжах

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на контракт, здійснюють у такій послідовності:

 • особи, які належать до пільгових категорій, у разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування;
 • особи, які зараховані на контракт.

Переведення на вакантні бюджетні місця проводять за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення. 

Переведення відбувається в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. Для переведення на бюджетні місця вступники попередньо обов’язково мають бути зараховані на контракт.

Строки переведення на бюджет

Строки переведення вступників на вакантні місця бюджету залежать від рівня освіти. 

Переведення вступників триватиме:

 • для тих, хто має базову загальну середню освіту, – до 08 серпня;
 • для осіб з повною загальною середньою освітою – до 31 серпня.

Особи, які підлягають переведенню

Підлягають переведенню на вакантні бюджетні місця, якщо вони зараховані на контракт на основну конкурсну пропозицію, такі категорії вступників (пільговики, передбачені пунктом 2 розділу VIII Порядку прийому):

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року.
 • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним
 • службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2), діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців.

Також можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення такі категорії вступників, якщо вони зараховані на навчання за контрактом і здобули позитивну оцінку на індивідуальній усній співбесіді або творчому конкурсі:

 • вступники-пільговики (передбачені пунктом 2 розділу VIII Порядку прийому) на основі базової середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, після завершення прийому документів;
 • вступники-пільговики (передбачені пунктом 2 розділу VIII Порядку прийому) на основі повної загальної середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, після завершення прийому документів;
 • вступники, які є внутрішньо переміщеними особами;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні бюджетні місця заклад освіти може використати для цього вакантні бюджетні місця з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань цієї або іншої форми здобуття освіти.

Складено на підставі чинного Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Джерело: osvita.ua