Переведення тестових балів національного мультитесту в шкалу 100–200 балів

Для участі у вступній кампанії у 2023 році абітурієнти мають подати результати національного мультипредметного тесту. 

Національний мультипредметний тест складатиметься з трьох предметних блоків: два обов’язкові – українська мова та математика, і один за вибором вступника: історія Українибіологіяхіміяфізика або іноземна мова (англійськанімецькафранцузькаіспанська).

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає кількість тестових балів за кожний із трьох блоків завдань.

Максимальна кількість балів з української мови складатиме 45 балів, з математики, фізики, іноземної мови – 32 бали, історії України – 54 бали, біології – 46 балів, хімії – 40 балів. 

Переведення тестових балів у рейтингову оцінку

Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100–200 балів.

Оцінка за шкалою 100–200 балів є рейтинговою та розраховується на основі таблиць переведення тестових балів з усіх предметів. Для отримання результату за шкалою 100–200 балів буде достатньо набрати 10% правильних відповідей на завдання з кожного предмета.

Зокрема, з української мови та біології вступник має набрати мінімум 5 балів, з математики, фізики, іноземної мови, хімії –  4 бали, з історії України – 6 балів.
 

Предмет Тестовий бал Рейтинговий бал (результат для вступу)
Українська мова 5–45 100–200
Математика 4–32 100–200
Історія України 6–54 100–200
Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) 4–32 100–200
Біологія 5–46 100–200
Хімія 4–40 100–200
Фізика 4–32 100–200

 

Максимальна кількість тестових балів за кожний предметний блок відповідатиме 200 балам за шкалою 100–200.

Отже, одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, але й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу.

Вагові коефіцієнти

До результатів кожного блоку НМТ під час вступної кампанії буде застосовано ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт вступає.

Для вступу на інженерні спеціальності більшої ваги набуватиме результат з фізики, на гуманітарні – з історії України або іноземної мови.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тесту наведено в додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році.

Учасники національного мультипредметного тесту, які набрали однаковий тестовий бал, отримують однакову рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

У такому випадку важливим компонентом конкурсу може стати мотиваційний лист, який дозволить приймальній комісії закладу освіти обрати серед кількох абітурієнтів з однаковим конкурсним балом найбільш мотивованого вступника.