Правила вступу на контракт у 2023 році

Відповідно по Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, вступ на контракт у 2023 році може відбуватися на підставі національного мультипредметного тесту, або творчого конкурсу у закладі вищої освіти, або на підставі розгляду мотиваційних листів, або індивідуальних співбесід в залежності від спеціальності.

Тільки результати співбесіди або розгляду мотиваційних листів використовуються для конкурсного відбору вступників на контракт зі спеціальностей, що визначені переліком спеціальностей, яким надається особлива державна підтримка.

Особливості подання заяв

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

  • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
  • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, відповідно в заявах мають зазначити:

  • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Конкурсний бал

Конкурсний бал для вступу на контракт на основі повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра визначають заклади вищої освіти самостійно.

Але він не може бути менше ніж 120 балів для спеціальностей галузей знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», спеціальності «Фармація, промислова фармація».

Для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» галузі знань «Охорона здоров’я» конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 150 балів.

Строки вступної кампанії

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на контракт здійснюється  до 18:00 25 липня 2023 року.

Співбесіди та творчі конкурси для таких абітурієнтів проводяться до 31 липня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 09 серпня.

Зарахування вступників-контрактників відбувається не пізніше ніж 30 серпня.

Переведення на бюджетні місця

Вступники, зараховані на контракт, за певних умов можуть бути переведені на вільні бюджетні місця.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 18 серпня.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Джерело: osvita.ua