Рейтинг спеціальностей у вишах за кількістю поданих заяв

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг спеціальностей за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Відповідно до даних інформаційної системи, найбільше абітурієнтів подало заяви на спеціальності «Право» (57 572 заяв), «Психологія» (46 857), «Філологія» (43 970), «Комп’ютерні науки» (43 894) та «Менеджмент» (43 509).

Серед найменш популярних спеціальностей – «Суднобудування» (171 зява), «Богослов’я» (160), «Освітні, педагогічні науки» (88), «Громадське здоров’я» (75) і «Релігієзнавство» (39).

Варто відзначити, що сприйняття абітурієнтами певних спеціальностей як престижних чи непопулярних останніми роками особливо не змінилося, незважаючи на серйозні соціально-економічні зрушення, викликані пандемією коронавірусу та повномасштабною війною.

Так, в останній «доковідний» рік найбільше заяв було так само подано на спеціальності «Право», «Філологія», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки» та «Журналістика».

Приймання заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти завершено.

Кількість заяв на бакалаврат (медичну й ветеринарну магістратуру) за спеціальностями

Галузь знань Спеціальність Заяв по спеціальності Всього заяв по галузі
1 Інформаційні технології Комп’ютерні науки 43894 120140
Інженерія програмного забезпечення 29460
Кібербезпека та захист інформації 19770
Комп’ютерна інженерія 13864
Інформаційні системи та технології 8995
Системний аналіз 4157
2 Управління та адміністрування Менеджмент 43509 101704
Маркетинг 26979
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 13169
Підприємництво та торгівля 12239
Облік і оподаткування 5808
3 Соціальні та поведінкові науки Психологія 46857 69877
Економіка 17844
Політологія 2913
Соціологія 2263
4 Право Право 57572 57572
5 Гуманітарні науки Філологія 43970 50654
Історія та археологія 4056
Культурологія 1533
Філософія 1056
Релігієзнавство 39
6 Освіта/Педагогіка Середня освіта 24420 50276
Фізична культура і спорт 7942
Початкова освіта 6003
Дошкільна освіта 4920
Професійна освіта 3702
Спеціальна освіта 3201
Освітні, педагогічні науки 88
7 Охорона здоров’я
(ступінь магістра)
Медицина 19204 36839
Стоматологія 10113
Фармація, промислова фармація 4729
Медична психологія 1471
Педіатрія 1322
8 Культура і мистецтво Дизайн 11042 25184
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 2782
Музичне мистецтво 2279
Сценічне мистецтво 2162
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 2161
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1676
Менеджмент соціокультурної діяльності 1504
Хореографія 1318
Музеєзнавство, пам’яткознавство 260
9 Міжнародні відносини Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 10890 24452
Міжнародні економічні відносини 8447
Міжнародне право 5115
10 Аграрні науки та продовольство Агрономія 7144 18168
Агроінженерія 3730
Лісове господарство 2443
Садово-паркове господарство 1480
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 1206
Захист і карантин рослин 868
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 688
Водні біоресурси та аквакультура 609
11 Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна інженерія 10515 16816
Архітектура та містобудування 2924
Геодезія та землеустрій 2903
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 474
12 Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа 10184 16512
Туризм і рекреація 6328
13 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 6958 16345
Електронні комунікації та радіотехніка 5190
Електроніка 1648
Інформаційно-вимірювальні технології 1236
Мікро- та наносистемна техніка 894
Авіоніка 419
14 Транспорт Транспортні технології 6874 15624
Автомобільний транспорт 5034
Морський та внутрішній водний транспорт 2301
Авіаційний транспорт 823
Залізничний транспорт 592
15 Журналістика Журналістика 13882 13882
16 Виробництво та технології Харчові технології 5500 11446
Видавництво та поліграфія 1487
Технології захисту навколишнього середовища 1272
Нафтогазова інженерія та технології 1186
Гірництво 1036
Технології легкої промисловості 564
Деревообробні та меблеві технології 401
17 Механічна інженерія Галузеве машинобудування 4868 11274
Прикладна механіка 3574
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 1099
Матеріалознавство 992
Металургія 570
Суднобудування 171
18 Охорона здоров’я
(ступінь бакалавра)
Терапія та реабілітація 9540 11200
Медсестринство 1061
Технології медичної діагностики та лікування 423
Фармація, промислова фармація 101
Громадське здоров’я 75
19 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7780 10284
Теплоенергетика 1060
Енергетичне машинобудування 870
Атомна енергетика 359
Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика 215
20 Цивільна безпека Правоохоронна діяльність 5828 8898
Цивільна безпека 1626
Пожежна безпека 1444
21 Природничі науки Екологія 3757 8720
Науки про Землю 1298
Хімія 1031
Прикладна фізика та наноматеріали 958
Фізика та астрономія 925
Географія 751
22 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 6175 6175
23 Математика та статистика Прикладна математика 2852 4460
Математика 1135
Статистика 473
24 Хімічна інженерія та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 1947 4269
Хімічні технології та інженерія 1461
Біомедична інженерія 861
25 Соціальна робота Соціальна робота 3245 4087
Соціальне забезпечення 842
26 Ветеринарія Ветеринарна медицина 2371 2371
27 Біологія Біологія та біохімія 1684 1684
28 Богослов’я Богослов’я 160 160
29 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Національна безпека немає даних
Управління інформаційною безпекою

 

Рейтингова таблиця складена на підставі даних Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» станом на 03 серпня 2023 року.

Нагадаємо, інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів від усіх університетів, інститутів, академій, коледжів і технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.