Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до закладу вищої освіти.

У 2023 році конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється на основі результатів національного мультипредметного тесту з української мови (перший обов’язковий предмет), математики (другий обов’язковий предмет) та балу за додатковий предметний блок за вибором вступника.

Також для участі у конкурсному відборі вступники зможуть використати бали зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів або тільки творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він проводиться.

Формула розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК, де

  • П1, П2, ПЗ – оцінки з першого, другого та третього предметів;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;
  • ТК – оцінка творчого конкурсу.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, КЗ) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2 + КЗ х ПЗ) / (К1 + К2 + К3), де

  • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.
  • (К1, К2, К3) – вагові коефіцієнти оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

Конкурсний бал для вступу на молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за результатами ЗНО 2020-2021 років з двох предметів розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 х П1 + К2 х П2) / (К1 + К2), де

  • П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності визначені в додатку 7 до Порядку вступу.

Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

У 2023 році для обрахунку конкурсного балу не буде застосовуватись сільський коефіцієнт або середній бал атестата.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК ) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Бали призерам спортивних змагань

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ОУ встановлюється рівним 10.

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань із визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Мінімальний конкурсний бал

Вступники допускаються до конкурсного відбору на бюджетні місця та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 балів.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів на бюджет і 120 балів на контракт для спеціальностей галузей знань «Право»«Публічне управління та адміністрування»«Міжнародне право»«Міжнародні економічні відносини»«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Фармація, промислова фармація».

Для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» галузі знань «Охорона здоров’я» конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 150 балів.

РОЗРАХУВАТИ КОНКУРСНИЙ БАЛ

Складено відповідно до положень Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Джерело: osvita.ua