Статус заяви вступника: як відслідкувати

Відслідковувати весь процес проходження своєї електронної заяви до закладу вищої освіти вступник може через її статус.

Статус заяви змінюється в електронному кабінеті вступника та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Статуси можуть бути такими.

Зареєстровано в ЄДЕБО

Цей статус підтверджує факт подання електронної заяви до обраного закладу вищої освіти.

Потребує уточнення вступником або Затримано

Заяву прийнято до розгляду вишем, але її дані потребують уточнення.

Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання.

Водночас на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. цей статус має вигляд «Затримано».

Скасовано вступником

Подана електронна заява вважається такою, що не подавалась.

Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При цьому вступник має право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)

Подана заява, у якій встановлено пріоритетність, скасована вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до дати закінчення подання заяв.

При цьому вступник втрачає можливість подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Зареєстровано у закладі освіти

Заяву прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань.

Допущено до конкурсу

Заяву допущено до участі у конкурсі на бюджетну або контрактну форму навчання.

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Заяву допущено до участі у конкурсі на контракт.

Відмовлено закладом освіти

Зареєстровану заяву вступника не допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії.

У разі присвоєння заяві цього статусу заклад освіти зазначає причину відмови.

Скасовано закладом освіти

Подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним ) замовленням)

Статус означає, що вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен виконати вимоги для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Статус означає, що вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням.

При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення.

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Присвоєння такого статусу означає, що вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням.

При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов’язково зазначає причину виключення.

Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Наказом про зарахування вступника зараховано до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням.

Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу освіти на навчання за контрактом.

Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)

Подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

Скасовано зарахування

Статус означає, що зарахування вступника до закладу освіти скасовано.

БІЛЬШЕ ПРО ВСТУПНУ КАМПАНІЮ

Джерело: osvita.ua