Сучасні підходи НУШ: компетентнісні завдання

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства та цифрових технологій, а також поява нових професій впливають на зміну умінь і навичок, якими мають володіти фахівці. 

Вони повинні не тільки мати ґрунтовні знання зі своєї спеціальності, але і уміти комунікувати, працювати в команді, швидко знаходити необхідну інформацію здійснювати її аналіз, пропонувати нові ідеї. 

Такі зміни ринку праці вимагають відповідних змін в освітній галузі. Освітня система має створити необхідні умови, що дозволяють випускникам оволодіти необхідними компетентностями для своєї подальшої успішної реалізації в суспільстві та забезпечити їхню конкурентоспроможність.

Саме тому в українській освіті відбувається перехід до компетентнісно орієнтованого навчання (компетентнісного підходу в освіті). 

Компетентність розуміємо як динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну діяльність.

Як бачимо, основний зміст навчання переноситься з пріоритету отримання знань на розвиток особистості та підготовку її до успішного подальшого життя.

Фахівці Українського інституту розвитку освіти підготували посібник «Сучасні підходи і технології Нової української школи: компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей».

У посібнику представлені компетентнісно орієнтовані завдання з мовно-літературної (в частині англійської мови), історичної та громадянської і природничої освітніх галузей.

Посібник містить приклади завдань, скерованих на формування компетентностей, а також методичні рекомендації, як з їхньою допомогою урізноманітнити освітній процес.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОСІБНИК

Джерело: osvita.ua

Leave a comment