Вступ на бакалавра у 2024 році: основні пропозиції

Міністерство освіти і науки України оприлюднило довгоочікуваний проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2024 році. Пропонуємо розглянути основні положення та новації наступної вступної кампанії, передбачені відомством для вступників та адміністрацій вишів.

Важливо: у цій статті наведено норми проєкту Порядку прийому, що перебуває на громадському обговоренні. Деякі норми можуть зазнати змін після остаточного затвердження Порядку прийому.

Як зазначено в проєкті Порядку прийому, вступ до закладів вищої освіти у 2024 році відбуватиметься на підставі результатів національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу, співбесід і розгляду мотиваційних листів.

Планується, що для вступу і на бюджет, і на контракт абітурієнти мають скласти НМТ з чотирьох предметів. Три предмети будуть обовʼязковими (українська мова, математика, історія України), а один предмет – за вибором учасника (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова).

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, мають пройти творчий конкурс у закладі освіти, до якого планують вступати.

Замість результатів НМТ 2024 року, можна буде використати результати НМТ 2022 або 2023 року, ЗНО 2021 років чи матурального іспиту.

Вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, зможуть узяти участь у конкурсному відборі на підставі співбесіди за тими ж предметами, які складають вступники на НМТ.

Передбачено, що, крім вступних випробувань, усі вступники мають написати мотиваційні листи. Текст мотиваційного листа вступник має додати до кожної поданої електронної заяви.

Під час вступної кампанії діятимуть різні конкурсні пропозиції: відкриті (тобто за широким конкурсом), фіксовані та небюджетні.

Реєстрація електронних кабінетів

Для подання заяв в електронній формі вступник має зареєструвати електронний кабінет. Реєстрацію кабінетів і завантаження необхідних документів заплановано розпочати 01 липня.

За допомогою цих кабінетів вступники зможуть реєструвати заяви (у тому числі для участі у співбесідах і творчих конкурсах).

Для надання допомоги вступникам щодо роботи з електронними кабінетами у вишах діятимуть консультаційні центри. При цьому будь-який вступник зможе звернутися по допомогу до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти.

Планується, що у 2024 році особисті електронні кабінети вступників працюватимуть до 31 жовтня.

Подання заяви

Заяву про вступ вступник заповнюватиме в режимі онлайн.

У заяві вступники мають вказати рівень вищої освіти, основу вступу, конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм у межах спеціальності), форму здобуття вищої освіти та інформацію про себе.

Для заяв на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність.

Згідно з цьогорічним Порядком прийому, вступники можуть загалом подати максимум пʼятнадцять заяв, з них максимум п’ять заяв – на бюджетні місця.

Конкурсний відбір

Конкурсний відбір у 2024 році заплановано провести на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів.

Вступники будуть допускатись до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до абітурієнтів, які є дітьми загиблих захисників України, ця умова не застосовуватиметься).

Для спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Фармація, промислова фармація», «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» конкурсний бал для вступу і на бюджет, і на контракт не може бути меншим ніж 150 балів.

Розрахунок конкурсного бала

Планується, що вступники братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

Для розрахунку конкурсного бала будуть використані рейтингові бали за 4 предмети НМТ, а для мистецьких та спортивних спеціальностей – додатково бали за творчий конкурс.

Рейтинговий бал для кожного предмета розраховуватимуть окремо шляхом переведення тестового бала, отриманого вступником на НМТ з певного предмета, за допомогою таблиці переведення, запропонованої у додатку 5 Порядку прийому.

Ці рейтингові бали будуть множитись на вагові коефіцієнти. Для кожної спеціальності в додатку 7 до Порядку прийому визначені невід’ємні вагові коефіцієнти, що будуть застосовані до рейтингових балів із предметів мультитесту та творчого конкурсу.

Суть застосування коефіцієнтів полягає в наданні результатам із предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність.

Також під час розрахунку конкурсного бала вступник зможе використати бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу саме до цього закладу на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

Остаточно конкурсний бал буде множитись на регіональний та галузевий коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

Галузевий коефіцієнт дорівнюватиме 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Регіональний коефіцієнт заплановано встановити пізніше залежно від місця фактичного розташування закладів вищої освіти.

Терміни вступу

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на бюджет запланована з 03 липня до 18:00 10 липня.

Для вступу виключно на контракт реєстрація заяв для участі у співбесідах та творчих конкурсах триватиме до 25 липня.

Співбесіди та творчі конкурси планується провести в декілька потоків з 07 по 18 липня, а для вступу виключно на контракт – до 31 липня.

Реєстрація заяв вступників в електронних кабінетах розпочнеться 19 липня та закінчиться 31 липня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має закінчитись 05 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 08 серпня.

Зарахування вступників на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт і мають право на першочергове переведення, відбудеться не пізніше 18 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування контрактників відбудеться не раніше 09 серпня.

Додатковий вступ

Планується, що після завершення основного періоду вступу заклади вищої освіти можуть провести одну або дві чергові сесії реєстрації заяв вступників на контракт.

Ці сесії можуть тривати в період з 01 вересня до 31 жовтня.

За матеріалами проєкту Порядку прийому до закладів вищої освіти.

 

Джерело: osvita.ua