Webometrics-2023: інтернет-рейтинг українських вишів

Дослідницька група Cybermetrics Lab, що є частиною найбільшої дослідницької установи Іспанії Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) опублікувала черговий рейтинг університетів світу за рівнем їхньої присутності в інтернеті. Результати цього дослідження публікують уже 20 років поспіль двічі на рік – у січні та липні.

У процесі складання Webometrics Ranking of World’s Universities враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту закладу освіти, зовнішні посилання на нього, цитованість сайту, кількість завантажених на веб-сторінку файлів та інші показники.

Автори рейтингу оцінюють змістову та інформаційну складову сайту певного університету. За словами розробників, у процесі  складання рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів до уваги не беруться.

Новий рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками в липні 2023 року.

Загалом рейтинг охоплює понад 32 000 освітніх установ з усього світу, з них 300 закладів вищої освіти з України.

Згідно з результатами рейтингу, цьогоріч найбільш присутнім у мережі українським закладом вищої освіти у світі є НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.

На другій позиції в рейтингу Webometrics Ranking Сумський державний університет, а на третій – Національний університет біоресурсів і природокористування.

Четверте, п’яте і шосте місця в українському рейтингу посіли відповідно Національний авіаційний університет, Прикарпатський національний університет ім. Стефаника та Київський національний університет ім. Шевченка.

Сьому та восьму сходинки в рейтингу цього року займають Харківський національний університет радіоелектроніки і Харківський політехнічний інститут.

Дев’яте місце в українському рейтингу отримав Харківський національний університет ім. В. Каразіна. Десятий рядок українського рейтингу за Львівською політехнікою.

TOP-100 українських вишів у Webometrics Ranking July 2023

Заклад вищої освіти Місце Місце у світі
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 1 1331
Сумський державний університет 2 1438
Національний університет біоресурсів і природокористування України 3 1830
Національний авіаційний університет 4 1972
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника 5 2006
Київський національний університет імені Т. Шевченка 6 2281
Харківський національний університет радіоелектроніки 7 2603
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 8 2624
Харківський національний університет імені В. Каразіна 9 2868
Національний університет «Львівська політехніка» 10 3025
Львівський національний університет імені І. Франка 11 3068
Тернопiльський національний медичний університет імені І. Горбачевського 12 3135
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича 13 3337
Західноукраїнський національний університет 14 3398
Ужгородський національний університет 15 3608
Дніпровський національний університет імені О. Гончара 16 3783
Київський національний університет технологій та дизайну 17 3824
Харківський національний університет міського господарства імені О. Бекетова 18 3915
Вінницький національний технічний університет 19 3926
Київський нацiональний економiчний унiверситет імені В. Гетьмана 20 3939
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя 21 3962
Буковинський державний медичний університет 22 4008
Волинський національний університет імені Лесі Українки 23 4045
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 24 4052
Національний аерокосмічний університет імені М. Жуковського 25 4066
Київський національний торговельно-економічний університет 26 4196
Національний університет «Запорізька політехніка» 27 4254
Донецький національний університет імені В. Стуса 28 4256
Національний фармацевтичний університет 29 4314
Харківський національний автомобільно дорожній університет 30 4415
Одеський національний університет імені І. Мечникова 31 4470
Український державний університет залізничного транспорту 32 4521
Національний університет харчових технологій 33 4546
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 34 4648
Харківський національний медичний університет 35 4693
Донецький національний технічний університет 36 4718
Запорізький національний університет 37 4791
Криворізький національний університет 38 4801
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 39 4922
Київський національний університет будівництва і архітектури 40 4974
Вінницький національний медичний університет імені М. Пирогова 41 5026
Луганський національний університет імені Т. Шевченка 42 5035
Херсонський державний унiверситет 43 5041
Національний університет «Одеська політехніка» 44 5158
Національний університет водного господарства та природокористування 45 5260
Національний медичний університет імені О. Богомольця 46 5280
Український державний хіміко-технологічний університет 47 5356
Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського 48 5644
Приазовський державний технічний університет 49 5823
Український державний університет науки і технологій 50 5886
Полтавський університет економіки і торгівлі 51 5966
Державний університет «Житомирська політехніка» 52 6033
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського 53 6100
Луцький національний технічний університет 54 6130
Київський університет імені Б. Грінченка 55 6149
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного 56 6203
Одеський державний екологічний університет 57 6253
Національний університет «Полтавська політехніка» імені Ю. Кондратюка 58 6304
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 59 6332
Донбаська державна машинобудівна академія 60 6420
Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди 61 6514
Міжрегіональна академія управління персоналом 62 6610
Національний університет «Чернігівська політехніка» 63 6627
Університет імені Альфреда Нобеля 64 6629
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 65 6638
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 66 6647
Хмельницький нацiональний унiверситет 67 6736
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 68 6785
Національний університет цивільного захисту України 69 6791
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 70 6895
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 71 6951
Житомирський державний університет імені І. Франка 72 7037
Мелітопольсьикй державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького 73 7047
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця 74 7112
Харківський національний університет внутрішніх справ 75 7112
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 76 7335
Університет «КРОК» 77 7335
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 78 7411
Університет «Київська школа економіки» 79 7493
Національна академія внутрішніх справ 80 7537
Таврійський національний університет імені В. Вернадського 81 7555
Український державний університет імені М. Драгоманова 82 7774
Київський інститут бізнесу та технологій 83 7893
Криворізький державний педагогічний університет 84 7909
Рівненський державний гуманітарний університет 85 7923
Національний транспортний університет 86 7985
Одеський національний медичний університет 87 8059
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 88 8075
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського 89 8091
Український католицький університет 90 8130
Миколаївський національний аграрний університет 91 8136
Івано-Франківський національний медичний університет 92 8256
Національний лісотехнічний університет України 93 8265
Полтавський державний медичний університет 94 8569
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького 95 8592
Національний університет фізичного виховання і спорту України 96 8696
Сумський національний аграрний університет 97 8704
Одеський державний університет внутрішніх справ 98 8859
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка 99 8902
Білоцерківський національний аграрний університет 100 9000