Як переводити на бюджетні місця студентів окремих категорій

Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо виконання норм Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.

Чи стосується це студентів даного закладу освіти?

Порядок визначає механізм переведення на місця державного замовлення у закладах фахової передвищої, вищої освіти державної та приватної форми власності, що здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням. Тобто це стосується закладів, які наразі (станом на листопад 2022 року) здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням (регіональне замовлення – окрема тема).

Цей Порядок поширюється на заклади фахової передвищої освіти, що є відокремленими структурними підрозділами закладів вищої освіти, у разі, коли вони здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням.

Чи на всіх рівнях, спеціальностях та формах здобуття освіти може бути здійснено переведення на місця державного замовлення?

Порядок розповсюджується на фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії. Переведення на місця державного замовлення може здійснюватися у межах сформованої структури державного замовлення, затвердженого Кабінетом Міністрів України у відповідні роки.

Якщо з певних позицій державне замовлення не було сформоване, то переведення на цих позиціях неможливо, оскільки державні замовники наділені повноваженнями лише перерозподіляти місця між закладами освіти, роками вступу, галузями знань, спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) та формами здобуття освіти, а також подавати потреби щодо збільшення обсягу державного замовлення за тими спеціальностями, за якими затверджений обсяг державного замовлення на відповідний рік.

Припускається переведення здобувачів на ті спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) чи форми здобуття освіти, на яких можливе переведення на місця державного замовлення, у межах законодавства, з наступним переведенням на місця державного замовлення.

Які категорії студентів взагалі можуть претендувати на переведення на місця державного замовлення?

Порядок визначає механізм переведення на місця державного замовлення у закладах фахової передвищої, вищої освіти окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до таких закладів до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб, за умови, що вони зараховані для здобуття певного освітнього (освітньо-професійного) ступеня до настання обставин їх віднесення до пільгових категорій, здобувають такий ступінь освіти вперше. Заборони щодо переведення здобувачів освіти, які були зараховані до 2021 року включно, надалі переривали навчання і продовжили його, не передбачені.

Студенти яких саме пільгових категорій можуть претендувати на переведення на місця державного замовлення?

  • перша категорія – діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • друга категорія – особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;
  • третя категорія – діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;
  • четверта категорія – особи, які проживають на тимчасово окупованій російською федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України) в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

Які документи засвідчують належність здобувачів освіти до зазначених вище пільгових категорій?

Документами, що підтверджують право на переведення на навчання за державним замовленням відповідно до цього Порядку, є:

  • для першої категорії – посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України або до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка (до досягнення дитиною 14-річного віку – довідка, видана батькові або матері (іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем реєстрації дитини) відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), та свідоцтво про народження дитини;
  • для другої та третьої категорій – посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), або електронне посвідчення ветерана, передбачене статтею 18 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для дітей – свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни може подаватися довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України (батька або матері), встановленого зразка, видана відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), за умови пред’явлення посвідчення протягом шести місяців після його отримання;

Важливо! Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1193 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 4 територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України». Тому у разі відсутності посвідчення учасника бойових дій, можна приймати як довідку про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, так і довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

  • для четвертої категорії – витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на територіях територіальних громад, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку. У разі коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) до 24 лютого 2022 р., документом, що підтверджує право на переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території територіальних громад, визначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку.

Що дає закладу підставу для внесення підтверджуючих документів до ЄДЕБО?

Для цього необхідно, щоб відповідні здобувачі освіти не заперечували щодо такого переведення. З цією метою здобувачі освіти звертаються письмово із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, у якому вони навчаються. Сама заява залишається в закладі освіти, вносити її до ЄДЕБО не потрібно.

Який граничний строк внесення інформації в ЄДЕБО?

Порядок діє до скасування або припинення воєнного стану в Україні та протягом одного року після його скасування або припинення.

Керівники закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти за державним замовленням, необхідно подавати щороку до 15 листопада та 1 березня державним замовникам, у сфері управління яких перебуває заклад освіти, узагальнену інформацію про здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб та мають право на переведення відповідно до цього Порядку, за формою згідно з додатком.

Приватні заклади освіти подають зазначену інформацію до МОН.

За матеріалами Міністерства освіти і науки України.

Джерело: osvita.ua