Застосування галузевого коефіцієнта під час вступу

Для розрахунку конкурсного бала деяких вступників буде застосований галузевий коефіцієнт.

Він застосовуватиметься,  якщо вступник подає заяву про вступ на спеціальність, яка входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави.

Серед них – технічні, природничі науки, будівництво та архітектура, електрична інженерія, воєнні науки, безпека, педагогіка тощо. 

Зокрема, при вступі на 64 спеціальності у 14 галузях знань для здобуття ступеня бакалавра застосовуватиметься галузевий коефіцієнт до конкурсного бала для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Такий коефіцієнт застосовується з метою заохочення вступників вступати до університетів на спеціальності, яких потребує держава.

Галузевий коефіцієнт дорівнюватиме 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності з особливою підтримкою, та 1,00 – в інших випадках.

Іншими словами, вступникам на окремі спеціальності буде автоматично підвищений конкурсний бал шляхом застосування галузевого коефіцієнта.

Галузевий коефіцієнт буде застосовуватись шляхом остаточного множення конкурсного бала за іспити на добуток галузевого та регіонального коефіцієнта.

Джерело: osvita.ua