Переведення на вільні місця бюджету в коледжах

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на контракт, здійснюють у такій послідовності: особи, які належать до пільгових категорій, у разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування; особи, які зараховані на контракт. Переведення на вакантні бюджетні місця проводять за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення.  Переведення відбувається в послідовності від вищого